Eledelminta igénylése

Vállalat:

Primavet Kft.
Ügyvezető: Dr. Varga Józsefné, Dr. Varga József
Cégjegyzékszám: 17-09-011013
Adószám: 10352865-2-17

Székhely
7100 Szekszárd,
Rákóczi u.142-146.
Hungary
Tel: (0036) -1-460 5050
Fax: (0036) -1-460 5051
E-Mail: info@primavet.hu

 

Az online ajánlat tartalma

A szerző nem vállal felelősséget a rendelkezésre bocsátott információk aktualitásáért, helyességéért, hiánytalanságáért és minőségéért. A rendelkezésre bocsátott információk használatából vagy fel nem használásából, illetve hibás vagy hiányos információk használatából eredő anyagi vagy eszmei kárra vonatkozó kártérítési igények a szerzővel szemben alapvetően nem érvényesíthetők, amennyiben a szerző részéről nem történt bizonyíthatóan szándékos vagy hanyag magatartás. Valamennyi ajánlat kötelezettség nélküli. A szerző fenntartja a jogot, hogy az oldalak egyes részeit vagy a teljes ajánlatot külön bejelentés nélkül módosítsa, kiegészítse, törölje, illetve hogy a közzétételt ideiglenesen vagy véglegesen leállítsa.

Hivatkozások és linkek

Amennyiben közvetlenül vagy közvetve olyan hivatkozási célpontokra („linkek”) hivatkozunk, amelyek a szerző felelősségi körén kívül esnek, úgy a szerző csak abban az esetben vállal felelősséget, ha ismeri a hivatkozott helyek tartalmát és jogsértő tartalom esetén technikailag meg tudná akadályozni a használatot. Az ezen túlmenő tartalmakért és különösen az ily módon rendelkezésre bocsátott információk használatából és fel nem használásából származó károkért kizárólag annak az oldalnak a szolgáltatója felel, amelyre a hivatkozás mutat, nem pedig az a szolgáltató, aki a linkeken keresztül csupán az adott megjelenésre hivatkozik.

Vitarendezés

Az EU bizottság alapelvei az online vitarendezést tekintve: www.ec.europa.eu/consumers/odr
Az Interquell GmbH nem köteles és nem is szándékozik résztvenni a fogyasztóvédelmi hivatalnál lefolytaott vitarendezési eljárásban.

Szerzői jog

A szerző arra törekszik, hogy a felhasznált képek, hanganyagok, videók és szövegek szerzői jogait minden egyes publikáció során figyelembe vegye, saját készítésű képeket, hanganyagokat, videókat és szövegeket használjon vagy licencmentes képeket, hanganyagokat, videókat és szövegeket alkalmazzon. A szerző saját készítésű megjelentetett objektumaihoz kapcsolódó szerzői jogok kizárólag az oldalak szerzőit illeti. Az ilyen képek, hanganyagok, videók és szövegek sokszorosítása vagy más elektronikus vagy nyomtatott kiadványban való felhasználása a szerző kifejezett írásos engedélye nélkül tilos.

A jelen felelősségi nyilatkozat hatálya

A jelen felelősségi nyilatkozatot azon internetes oldal részének kell tekinteni, amelyről erre az oldalra hivatkoztak. Amennyiben a jelen szöveg részei vagy egyes megfogalmazásai nem, már nem vagy részben nem felelnek meg az érvényben lévő jogszabályoknak, a dokumentum fennmaradó részeinek tartalmát és érvényét ez nem érinti.

Print page  
Keresés